į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en  |  ru 
CRO Paslaugos » Mobili namų slauga

M o b i l i o s    N a m ų    S l a u g o s    P a s l a u g o s    K l i n i k i n i a m s    T y r i m a m s :

Armedikos namų slaugos mobilios paslaugos buvo sukurtos siekiant patenkinti biofarmacijos pramonės didėjančią paklausą norint paspartinti klinikinius tyrimus ir modernizuoti studijų procesus. Tradiciškai, klinikiniai tyrimai vykdomi tyrimo centrų, tokių kaip poliklinikos, ligoninės ar klinikos, kai pacientai turi keliauti į tyrimus, susijusius su protokolu ir viso klinikinio tyrimo metu gauti vertinimus. Esant tokiam tyrimo procesui, kaip rezultatas būna ilgai trunkantis pacientų surinkimas ir sudėtingas jų išlaikymas ir tai yra vienas didžiausių iššūkių laiku baigti klinikinius tyrimus.

M o b i l i    N a m ų    S l a u g a    P a c i e n t a m s:

1. Kvalifikuotos ir akredituotos slaugytojos su galiojančia licencija, apmokytos pagal GKP (Geros Klinikinės Praktikos) nacionalinius reikalavimus ir sponsoriaus protokolą.

2. Slaugytojų paslaugos atliekant namų slaugos mobilias paslaugas:
 

      •  Nacionalinė/tarptautinė slaugytojų įdarbinimo sistema;

      •  Paciento namuose atliekamos visos laboratorinių tyrimų paėmimo procedūros: kraujo, šlapimo ir kt.           
          pagal pareikalavimą (pvz. kraujo centrifugavimas paciento namuose ir mėginių siuntimas sponsoriui);

      •   Kitų biologinių mėginių ėmimas (ryklės ir burnos gleivinės tamponai, šlapimas ir kt.);

      •   Kraujo ėmimas bei kraujo ir jo produktų saugumas (saugos normatyvai, farmakokinetika, genomika);

      •  Tiriamųjų vaistų administravimas (intraveninės infuzijos, poodinės injekcijos ir kt.);

      •  Koordinuota pacientų priežiūra;

      •  Vietinis klinikinio tyrimo menedžmentas;

      •  Tikslus ir patikimas komunikavimas ir ataskaitų pateikimas;

      •  Griežtas klinikinių tyrimų protokolo laikymasis;

      •  Klinikinis įvertinimas (gyvybiniai požymiai, EKG, kartu vartojami vaistai, šalutinis poveikis);

      •  Pacientui reikiamų procedūrų apmokymai ir švietimas;

      •  Studijų atitikties patikrinimai;

      •  Paciento klausimynai ir apklausos duomenų surinkimas bei tvarkymas;

      •  Vizito dokumentacija.
 

3. Namų slaugos paslaugos Jums padės:
    a) Išsaugoti pacientus, kai reikalinga koordinuota jų priežiūra namuose, darbe, slaugos namuose ar
        kitoje jų buvimo vietoje, nes:      
      •    Gyvena toli ir negali laiku atvykti pas gydytoją,          
      •    Turi sveikatos sutrikimų ir negali atvykti,          
      •    Turi problemų dėl transporto ir negali atvykti,          
      •    Negali atvykti dėl laiko stokos,          
      •    Išvyksta į kitą vietovę ar šalį ilgesniam laikui. 

    b) Suteiks paprastumą ir ekonominę naudą, kai klinikinis tyrimas:          
      •    Yra ilgalaikis,           
      •    Yra didelėje teritorijoje ir reikalauja dažnų vizitų.

    c) Padės išplėsti savo klinikinių tyrimų geografiją, supaprastinant sponsorių darbą regioniniu atžvilgiu,
        nes slaugytojų paslaugos teikiamos šiose šalyse ir regionuose:                  
     

Europa ir Azija    
  •    Europos Sąjunga,         
  •    Rusija,            
  •    Ukraina,
  •    Kazachstanas,
  •    Azerbaidžanas.
Šiaurės Amerika
  •    JAV,
  •    Kanada,
  •    Meksika.
(šalių sąrašas pastoviai plečiasi).
 
Apie mobilias namų slaugos paslaugas

   Šis Armedikos paslaugos modelis buvo sukurtas sprendžiant pagrindinius sponsorių atliekamų klinikinių tyrimų trūkumus: kai klinikiniai tyrimai ilgalaikiai, užima didelę teritoriją ir reikalauja dažnų vizitų, kurių metu dėl vienų ar kitų priežasčių iš tyrimo atkrenta pacientai. Armedikos namų slaugos mobilių paslaugų modelis patrauklus tiek sponsoriui, tiek pacientui, kai pagal protokolą visas reikiamas procedūras galima patogiai atlikti pacientų namuose ar kitose pakaitinėse vietose. Mobilių namų slaugos paslaugų naudojimas pacientams padeda padidinti jų norą ir galimybę dalyvauti klinikiniuose tyrimuose, taip pat padidina surenkamų pacientų skaičių ir jų išlaikymą. Naudojantis šiomis paslaugomis suteikiama galimybė greičiau užbaigti klinikinį tyrimą esant didesnei investicijų grąžai sponsoriams.  
   Klinikinio tyrimo metu Namų slaugos vizitai ypač naudingi kai sunku pasiekti gyventojus, pavyzdžiui, pacientai su retomis ligomis, kurie gyvena atokiose vietose, serga onkologinėm ar kitom sekinančiom ligom, kuriomis sergant pacientui yra per sunku keliauti. Armedikos paslaugos taip pat naudingos vaikų ir geriatrijos pacientams, studentams ir dirbantiems suaugusiems, kuriems sunku dalyvauti esant tradicinėms tyrimų studijoms. Armedikos siūlomas modernus šios problemos sprendimas – tai garantas išlaikyti pacientus klinikiniame tyrime. Yra pilna galimybė išsaugoti tyrime dalyvaujantį pacientą net kai jam yra poreikis išvykti iš gyvenamosios vietos ilgesniam laikui, taip pat klinikinis tyrimas bus išsaugotas net jei pacientas persikels i kitą vietovę/šalį, kur teikiamos Armedikos namų slaugos mobilios paslaugos. Jį ir toliau kuruos Armedikos padalinio darbuotojai esantys jo naujoje rezidavimo vietoje.   
   Armedika centralizuotai valdo mobilius slaugytojų vizitus. Aukštos kvalifikacijos slaugytojai parengti pagal klinikinio tyrimo ir GKP reikalavimus. Armedikos paslaugos vykdomos laikantis visų studijai keliamų reikalavimų, reikalavimų kraujo ir kitiems biologiniams mėginiams, klinikinių įvertinimų, klausimynų  pildymo ir pacientų mokymo namuose ar kitoje patogioje vietoje  nustatytų normų.  
    Armedikos inovatyvių paslaugų modelis savo lankstumo ir komfortiškumo dėka suteikia pacientams, dalyvaujantiems klinikiniuose tyrimuose, galimybę greitesnei registracijai ir užtikrina patogesnį ir paprastesnį studijos reikalavimų laikymąsi. Atsižvelgiant į Armedikos paslaugas atliekamas paciento namuose, praplečiama potencialių klinikinio tyrimo dalyvių geografija ir sprendžiami du didžiausi iššūkiai klinikinių tyrimų srityje: pacientų surinkimo ir jų išlaikymo. Su greitesniu pacientų surinkimu ir žymiai geresniu jų išlaikymu viso tyrimo eigoje, tyrimai užbaigiami greičiau ir produktas į rinką patenka anksčiau. Atliekami tyrimai realaus gyvenimo aplinkoje suteikia vertingos prognozavimo informacijos sponsoriams bei jų reguliavimo institucijoms apie tai, kaip naujausi produktai gali greičiau atsirasti rinkoje. Sveikatos apsaugos institucijos ir sponsoriai ieško pigesnių, saugesnių ir veiksmingesnių priemonių prieinamai, patogiai ir ekonomiškai naudingiausiai pritraukti pacientus dalyvauti klinikiniuose tyrimuose. Mobilios namų slaugos paslaugos pacientų namuose yra gerokai efektyviau ir ekonomiškai naudingiau nei gydytojo biure, poliklinikoje, ligoninėje ar kitoje atliekančias panašias paslaugas įstaigoje pagal nusistovėjusį tradicinį klinikinių tyrimų modelį.
 Susisiekite su mumis!

Vardas:*
Vardas:*
Įmonė:
El. paštas:*
Telefonas:
* Privalomi laukai
Siųsti